m Project | Law 4 Business

m Project | strategia Law 4 Business


usługi oparte o zaufanie


 

 

 Czy wiesz, że istnieje

Sąd Polubowny on-line?Zobacz:

Sources & Tools: MacBook Air, iMovie, CODR.PL, Pixabay.com (C0L)Zasady udzielania profesjonalnej pomocy prawnej
znajdują się w zakładce REGULAMIN


 

Services are also adressed

to UE/USA bussiness affilates or/and representatives operating in PL

LinkedIn Profile | ENG

 

My i Nasze Projekty

działalność statutowa: pomoc prawna, działalność naukowa i dydaktyczna

m Project | Law 4 Business

Projekt CODR.PL | Sąd Polubowny on-line

Projekt CODR.PL | Sąd Polubowny on-line

Alternatywne Pozasądowe Rozstrzyganie Sporów  dedykowana platforma CODR.PL | autorskie oprogramowanie Sąd Polubowny on-line | reguły postępowania współtworzone z sektorem IT | | CODR.PL | Commercial Online Dispute Resolution Platform | e-Commerce | IT | Digital Law projekt adresowany do przedsiębiorców |B2B

Więcej...
Projekt Boutique IT Law Firm dla biznesu – wyjątkowy model dla sektora IT

Projekt Boutique IT Law Firm dla biznesu – wyjątkowy model dla sektora IT

      Zobacz jak działa Projekt Butikowa Kancelaria IT B2B

Więcej...
Projekt CRSA | Doradztwo Restrukturyzacyjne

Projekt CRSA | Doradztwo Restrukturyzacyjne

Projekt doradztwa restrukturyzacyjnego dla przedsiębiorstw to pakiet umiejętności, kompetencji, doświadczenia i pasji, dedykowany dla dużych przedsięwzięć.     Więcej informacji:     www.crsa.pl  

Więcej...


Kancelaria Adwokacka
adw. dr Agata Majchrowska

gsm: +48 502 41 44 47

gsm: +48 507 109 629
gsm: +48 505 101 911
e-mail: majchrowska.agata (at) gmail.com
http://www.mplb.pl
Siedziba: ul. Sądowa 4 50-046 Wrocław

Najpopularniejsze usługi B2B | IT


Zobacz jak działa Projekt  Butikowa Kancelaria IT B2B


indywidualne podejście do Klienta biznesowego

zrozumienie problemu

optymalne działanie, dla wyznaczenia i osiągnięcia celu zgodnego z interesem Klienta

staranność i rzetelność

praca w indywidualizowanych zespołach eksperckich,
dobieranych adekwatnie do potrzeb danej sprawy

jakość usług zgodna z najwyższymi standardami Adwokatury Polskiej


Model otwarty na zmiany


Uczestniczymy w procesie legislacji

| śledzimy zmiany w prawie |

zmieniamy się elastycznie,

wraz z nowymi potrzebami Naszych Klientów

 


Zakres naszych usług jest zawsze aktualny


Jesteś przedsiębiorcą, którego dotyczy nieprawdziwy wpis w internecie?

Ktoś używa znaków towarowych podobnych do Twoich ?

kopiuje Twój model biznesowy ?

narusza zasady konkurencji?

Chcesz usunąć niechcianą informację z wyszukiwarki?

Padłeś ofiarą przestępstwa cyfrowego (CyberCrime)?

Masz kłopot z płatnościami elektronicznymi?


A może chcesz

pozasądowo rozstrzygnąć spór
ze swoim kontrahentem?

tradycyjnie na spotkaniu z mediatorem | ADR

 lub on-line | ODR

 

 


 


Możesz zasięgnąć porady w sprawach IT Law | Digital Law


negocjowanie kontraktów| tworzenie umów i regulaminów

ochrona  znaków towarowych | ochrona konkurencji

roszczenia wynikające z tzw. „fake news
informacji i działań naruszających interesy przedsiębiorstwa

zgodność produktów, usług lub treści cyfrowych z przepisami
(szczególnie w zakresie CopyRight)

płatności elektroniczne

przestępstwa cyfrowe (CyberCrime)

pozostałe sprawy związane z korzystaniem z internetu

| transformacja cyfrowa Twojego przedsiębiorstwa


Model współpracy w Projektach IT


 Nasza rola w Projektach opiera się na modelu współpracy Law 4 Business

z Zarządzającym, Dyrektorem Finansowym oraz Szefem IT

Jesteśmy otwarci na tworzenie mostów w komunikacji i znajdowanie kreatywnych rozwiązań.

Wstępny model podziału ról, komunikacji i procesu podejmowania decyzji:

 

 


Specjalizacje stałego portfela usług B2B


 skargi kasacyjne SN |  NSA

skargi pauliańskie |

sprawy o uznanie bezskuteczności czynności prawnych

przewłaszczenia na zabezpieczenie | zastaw rejestrowy

rokowania | negocjacje | mediacje | arbitraż


Sprawdź co możesz zrobić w swojej sprawie


 

 


sektorowa Butikowa Kancelaria
dla Biznesu IT


Profesjonalna Kancelaria Adwokacka
Prawa Gospodarczego | Mediacje ADR


Biznesowe Doradztwo Restrukturyzacyjne


Sąd Polubowny on-line | CODR.PL | mediacje ODR


 


Dydaktyka | Badania naukowe | Konferencje | Projekty

 


Zasady udzielania profesjonalnej pomocy prawnej znajdują się w zakładce REGULAMIN